Pogoji

1.1 Splošni pogoji:

 • Prodaja predmetov se opravi po sistemu videno - kupljeno.
 • Kupci glede kupljenih predmetov nimajo pravic iz jamčevanja za napake predmetov.
 • Pisarna izvršitelja ne daje nikakršnih informacij o stanju predmetov.
 • Dopušča se možnost morebitne napake pri vnašanju podatkov o javnih dražbah.
 • Priporočamo, da pred datumom razpisa javne dražbe preverite, ali je slednja še aktualna.
1.2. Pogoji pri izvedbi javne dražbe:
 • Ogled predmetov, ki se prodajajo na dražbi, je možen 15 minut pred pričetkom javne dražbe na samem kraju dražbe oziroma po predhodnem dogovoru z pisarno izvršitelja.
 • Varščina je praviloma 10% od izklicne cene predmeta in je vplačljiva pred pričetkom dražbe. Glede na okoliščine dražbe pa je lahko višina varščine tudi nižja ali višja.
 • Vsi morebitni stroški in davščine v zvezi s kupljenimi predmeti na dražbi bremenijo kupca predmetov.
 • Kupci morajo plačati kupnino takoj po končani dražbi in istočasno prevzeti kupljene predmete. V kolikor ne plačajo kupnine takoj po končani dražbi, se dražbeni predmet lahko ponudi drugemu najboljšemu ponudniku. V kolikor se tudi drugi najboljši ponudnik ne odloči za nakup dražbenega predmeta, se vplačana varščina najboljšega ponudnika zadrži za pokritje stroškov ponovne dražbe.
 • Pisarna izvršitelja si pridržuje pravico dražbo kadarkoli odpovedati oziroma prekiniti brez kakršnekoli obrazložitve. Za morebitne stroške, ki nastanejo dražitelju zaradi odpovedi oz. prekinitve dražbe, izvršitelj ne odgovarja.
 • Dražbeni predmet na I. dražbi ne sme biti prodan po ceni nižji od ocenjene vrednosti, na II. dražbi pa po ceni nižji od 1/3 ocenjene vrednosti.
1.3. Pogoji pri izvedbi prodaje z neposredno pogodbo:
 • V roku, ki ga določi pisarna izvršitelja, je mogoče dati pisno ponudbo cene za določen predmet, ki je stvar prodaje.
 • Pri prvi prodaji z neposredno pogodbo predmet prodaje ne sme biti prodan po ceni nižji od ocenjene vrednosti, pri ponovni prodaji z neposredno pogodbo pa po ceni nižji od 1/3 ocenjene vrednosti.
 • Ogled predmetov je možen po predhodnem dogovoru s pisarno izvršitelja.
 • Vsi morebitni stroški in davščine v zvezi s kupljenimi predmeti bremenijo kupca predmetov.
 • Kupci morajo plačati kupnino takoj po sklenitvi pogodbe in istočasno prevzeti kupljene predmete. V kolikor ne plačajo kupnine takoj po končani dražbi, se dražbeni predmet lahko ponudi drugemu najboljšemu ponudniku. V kolikor se tudi drugi najboljši ponudnik ne odloči za nakup dražbenega predmeta, se vplačana varščina najboljšega ponudnika zadrži za pokritje stroškov ponovne dražbe.
 • Pisarna izvršitelja si pridržuje pravico prodaje z neposredno pogodbo kadarkoli odpovedati oziroma prekiniti brez kakršnekoli obrazložitve.
Nazaj na dražbe