Območje delovanja
Izvršilna dejanja in vročitve učinkovito opravljamo na celotnem območju Republike Slovenije, s tem da pri opravljanju izvršilnih dejanj potne stroške obračunamo od sedeža pristojnega sodišča.

Način delovanja
Izvršilni postopki
Po prejetju listin najprej opravimo poizvedbe o podatkih dolžnika (premoženjsko stanje, pravi naslov, zaposlitev itd.). Sledi prvi obisk s poskusom rubeža v delovnem času izvršitelja (od 8. do 16. ure) in dodatne poizvedbe na terenu. V kolikor ne pride do izpolnitve obveznosti po predlogu o izvršbi ali dogovora o poplačilu, opravimo drugi obisk v popoldanskem času (od 16. do 22. ure) z rubežem. Če dolžnik prostovoljno ne izpolni svoje obveznosti oziroma prepreči vstop v prostore, pridobimo odredbo sodišča za nasilni vstop in opravimo rubež z asistenco policije in ob sodelovanju ključavničarja.

Zarubljene stvari praviloma odpeljemo in hranimo v našem skladišču na naslovu Dekani 3a, Dekani (podjetje Kemiplas), kjer imamo v najemu 200 m2 pokritih površin in 300 m2 zunanjih površin, ki so 24 ur na dan varovane z varnostno službo. Za iznos in odvoz predmetov skrbi pogodbeni partner, ki z nami sodeluje že dlje časa. Dražbe razpisujemo v zakonskem roku in jih objavljamo na pristojnem sodišču ter na naši spletni strani www.izv-slavec.si, po potrebi ali želji pa tudi v medijih.

V posebnih okoliščinah in če obstaja nevarnost, da bi dolžnik premoženje skril, opravimo že prvič (ob posedovanju odredbe pristojnega sodišča) rubež z nasilnim vstopom v prostore dolžnika. Izvršilna dejanja izpraznitve, dopustitve, opustitve, začasne in predhodne odredbe pa praviloma opravljamo prednostno.

Vročitve
Prvi poskus vročitve opravimo v roku 3 dni od prejetja naročila na naslovu naslovnika. V kolikor naslovniku pisanja ne uspemo vročiti, ponovimo vročitev v roku 5 dni od prvega poskusa (če je vročitev v skladu z ZPP opravimo fikcijo vročitve). V kolikor ugotovimo, da je naslovnik odseljen, naročnika v poročilu obvestimo in po dogovoru sami opravimo poizvedbe o novem prebivališču, ter opravimo vročitev na pridobljenem naslovu. V kolikor vročitve ne opravimo (osebne vročitve v skladu z ZKP), svoje ugotovitve podrobno pojasnimo in v roku 5 dni od poskusa vročitve izstavimo naročniku poročilo o vročitvi in navedemo tudi svoje predloge, v primeru uspešne vročitve pa priložimo podpisano vročilnico. V primeru, da naslovnik noče sprejeti pisanja, ga poskušamo fotografirati s predloženim pisanjem.
V kolikor pa gre za nujne vročitve (vabila na naroke, vročitev obtožnic in drugih pomembnih odločb ) pa vam zagotavljamo takojšen poskus vročitve.

Poleg izvrševanja izvršilnih postopkov in vročitev sodnih in ostalih pisanj, opravljamo še popise zapuščin in stečajnih mas, hrambo zaseženih in ostalih predmetov ter zbiranje podatkov.